JANA KRÖTZSCH

© Thomas Schlorke

JANA KRÖTZSCH studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin Bibliothekswissenschaft, Bohemistik und Russistik mit Studienaufenthalten in Moskau und Prag. Nach verschiedenen Tätigkeiten und Lebensstationen lebt sie als Übersetzerin, Dolmetscherin und weltliche Trauerrednerin in Dresden. Sie übersetzt Gedichte, wie etwa Radek Fridrichs Gedicht­band „Nebožky/Selige“ (2011), Theaterstücke für das Westböhmische Theater in Cheb, bei welchem sie zuletzt bei Zdeněk Šmíds: „Brandzeichen“ (2015) mitwirkte, philosophische Beiträge und einen Roman von Martin Fibiger.

JANA KRÖTZSCH vystudovala knihovnictví, bohemistiku a rusistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Karlově univerzitě v Praze. Po různých činnostech a životních obdobích žije nyní jako překladatelka, tlumočnice a smuteční řečnice v Drážďanech. Překládá básně (v roce 2011 vyšla česko-německá sbírka Radka Fridricha „Nebožky/Selige“ s jejími překlady), divadelní hry pro Západočeské divadlo v Chebu (naposledy Zdeněk Šmíd: „Cejch“, dvojjazyčné představení v létě 2015), filozofické články i román Martina Fibigera.