© Privat

Alžběta Stančáková

*1992 in Prag, ist Dichterin, Autorin und Journalistin. Ihr erster Gedichtband Co s tím (Was ist damit?) wurde mit dem Jiří-Orten-Preis ausgezeichnet. Sie erhielt Künstlerstipendien in Nürnberg und in Budapest, ihre Texte wurden ins Deutsche, Rumänische, Russische, Ungarische und Japanische übersetzt. Ihr zweiter Gedichtband Чачак steht kurz vor der Veröffentlichung. Außerdem arbeitet sie als Dramaturgin an einem Theaterstück, das sich mit der sorbischen Kultur in der Lausitz beschäftigt. Sie lebt und arbeitet in Prag.


*1992 v Praze, je básnířka, prozaička a publicistka. Za debut Co s tím obdržela Cenu Jiřího Ortena. Absolvovala tvůrčí stipendia v Norimberku a v Budapešti, její texty byly přeloženy do němčiny, rumunštiny, ruštiny, maďarštiny a japonštiny. V letošním roce chystá k vydání básnickou sbírku Чачак a jako dramaturgyně se podílí na divadelní hře o kultuře Lužických Srbů. Žije a pracuje v Praze.