©  Konvex Fotografie

Eileen Mühlbach

*1969, ist seit 2017 Kanzlerin der Dresdner Hochschule für Musik. Zuvor arbeitete sie als Redakteurin und Pressesprecherin, u.a. für das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Palucca Hochschule für Tanz. Seit 2022 ist sie Sprecherin für Kulturpolitik der SPD Stadtfraktion.


*1969, je od roku 2017 rektorkou Vysoké školy hudební v Drážďanech. Dříve pracovala mimo jiné jako redaktorka a tisková mluvčí pro Státní ministerstvo pro vědu a umění, Státní umělecké sbírky v Drážďanech a Vysokou školu tance Palucca. Od roku 2022 je mluvčí pro kulturní politiku v městské parlamentní skupině SPD.