RADEK FRIEDRICH

© Radek Friedrich

RADEK FRIEDRICH, geboren 1968 in Děčín, ist Dichter, bildender Künstler, Übersetzer und Kritiker. Er studierte Bohemistik und Germanistik in Ústí nad Labem, wo er zwischenzeitlich als Hochschulehrer tätig war und an seiner Dissertation arbeitet. Seit Jahren organisiert er in seiner Heimatstadt Děčín das Literaturfetival „Zarafest“, 2013 übernahm er die Leitung der UKG Streetartgalerie. Die Gedichte des dreimaligen Finalisten des Dresdner Lyrikpreises wurden in eigenen Bänden publiziert und fanden Eingang in wichtige Anhologien tschechischer Lyrik sowie Zeitschriften. Zuletzt erschien sein Gedichtband „Krooa krooa“ (2011), welcher 2012 mit dem „Magnesia Litera“ Preis für Lyrik ausgezeichnet wurde und „Nebožky/Selige“ (zweisprachig, 2011). Die Texte Fridrichs erfahren eine vielfältige Übertragung ins Deutsche, Englische, Polnische, Bulgarische und Slowenische.

RADEK FRIDRICH, narozen v roce 1968 v Děčíně, je básník, výtvarný autodidakt, překladatel, recenzent. Vystudoval češtinu a němčinu v Ústí nad Labem, kde dlouhá léta vyučoval němčinu a nyní píše disertaci. V rodném Děčíně organizuje literární festival „Zarafest“, od roku 2013 převzal vedení galerie „UKG Streetartgalerie“. Básně trojnásobného finalisty Drážďanské ceny lyriky vyšly ve vlastních sbírkách a v různých časopisech a sbornících. Za básnickou sbírku „Krooa krooa“ (2011) dostal cenu Magnesia Litera 2012. Zatím poslední sbírkou bylo česko-německé vydání „Nebožky“ (2011). Fridrichovy texty byly přeloženy do němčiny, angličtiny, polštiny, bulharštiny a slovinštiny.