Grußwort Petra Ernstberger / zdravice  Petry Ernstberger

 

Sehr geehrte Frau stellv. Bürgermeisterin Klepsch,
werte Frau O’Brien, werter Herr Hájek
lieber Herr Kubsch,
liebe AutorInnen, JurorInnen, JournalistInnen und Lyrikfans,

ich begrüße Sie alle recht herzlich im Namen des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds zur heutigen Preisverkündung des 13. Dresdner Lyrikpreises.

Die Corona-Pandemie lässt uns dieses Jahr alle neue Wege gehen. Ich freue mich und schätze es sehr, dass es den deutschen und tschechischen Organisatoren des Dresdner Lyrikpreises gelungen ist, das Projekt trotz der schwierigen Lage auf "online" umzuschalten und somit eine zwar neuartige, aber bestimmt gelungene Realisierung zu sichern. Neben den leider wegfallenden persönlichen Begegnungen ermöglicht die diesjährige online-Version jedoch paradoxerweise eine breitere Publikumsbeteiligung bei der Abstimmung und damit auch einen mehr oder weniger lebendigen Kulturaustausch. Und genau dieser Kulturaustausch ist uns, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds wichtig, da er wesentlich zum besseren Verständnis zwischen Tschechen und Deutschen beitragen kann.

Literatur im allgemeinen und Poesie im Besonderen sind dabei eine sehr spezifische und wichtige Komponente dieses Austausches, denn gerade darin wird die Gedankenwelt unserer Nachbarn sichtbar. Wir sind froh, dass sich der Lyrikpreis mit seinem Rahmenprogramm bereits seit dem Jahre 1996 zum festen Bestandteil des deutsch-tschechischen poetischen und lyrischen Austausches entwickelt hat. Vielen Dank dafür!

Unsere Förderung des Lyrikpreises hat eine fast ebenso lange Tradition – wir unterstützen das Projekt nun bereits zum 11. Mal - und eine tiefe Logik. Denn hier ist so gut wie alles deutsch-tschechisch konzipiert und realisiert - von den Beteiligten und prämierten AutorInnen mit ihren Texten über die Jury bis zur öffentlichen Präsentation.

Die Unterstützung dieses Projektes ist zugleich in einem breiteren Kontext unseres Engagements im Bereich der deutsch-tschechischen Literatur- und Publikationsförderung zu verstehen: im Schnitt fördern wir jährlich an die 50 Publikationsprojekte. In den letzten 5 Jahren haben wir mehr als 20 Poesievorhaben mitfinanziert. Darunter sehr umfangreiche, langfristig angelegte Projekte wie die Holan-Edition, aber auch ganz moderne, komplexe Vorhaben wie z. B. Versschmuggel – ein Literaturprojekt von der Werkstatt über die Publikation bis zu einer Lesereise in Tschechien und Deutschland.

Ich bin überzeugt, dass auch der aktuelle Jahrgang der Dresdner Lyrikpreis ein „Leuchtturmprojekt" sein wird - nicht nur inhaltlich und künstlerisch, sondern auch durch die innovative digitale Realisierung dieses wichtigen deutsch-tschechischen Literaturpreises.

Ich bedanke mich bei allen Beteiligten aus Deutschland und Tschechien recht herzlich für Ihr Engagement, Flexibilität und Kreativität. In diesem Sinne wünsche ich toi, toi, toi!
Vážená paní viceprimátorko,
vážená paní O’Brien, vážený pane Hájku,
vážený pane Kubschi,
milé autorky, milí autoři a členky a členové poroty, žurnalistky a žurnalisté, milovníci poezie!

Srdečně Vás všechny zdravím jménem Česko-německého fondu budoucnosti na dnešním vyhlášení laureáta 13. Drážďanské ceny lyriky.

Koronavirová pandemie přikazuje letos nové cesty nám všem. Mám radost a vážím si toho, že se německým a českým organizátorům Drážďanské ceny lyriky podařilo přepnout tento projekt navzdory všem překážkám do modu „online“. Tím zajistí nový způsob realizace ceremoniálu, který bude určitě také úspěšný. Paradoxně nám letošní online verze DLP dává oproti bohužel nemožným osobním setkáním šanci mnohem širšího podílení se publika na hlasování – a tudíž i víceméně živou kulturní výměnu.
Právě společný kulturní zážitek je pro Česko-německý fond budoucnosti tak důležitý, protože může přispívat k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.
Literatura, a zejména poezie, jsou přitom velmi specifickou a důležitou součástí této kulturní výměny, protože v nich můžeme sledovat myšlenkový svět našich sousedů. Jsme rádi, že se Drážďanská cena lyriky se svým doprovodným programem stala již od roku 1996 pevnou součástí německo-české spolupráce v oblasti poezie. Děkujeme Vám za to!
Skoro stejně tak dlouho tuto cenu podporujeme, letos již pojedenácté. Naše podpora má tudíž tradici i hlubokou logiku, protože téměř celý proces oceňování a hodnocení je koncipován a realizován v obou jazycích – od účastníků po vyznamenané autory s jejich texty až po složení porot a veřejnou prezentaci.
Vidíme tuto podporu zároveň v širším kontextu našeho angažmá v oblasti česko-německé podpory literatury a publikací: každý rok podporujeme průměrně 50 publikací. Za posledních pět let jsme spolufinancovali 20 básnických projektů, mimo jiné rozsáhlé, dlouhodobé projekty, jako je edice díla Vladimíra Holana, ale také moderní, komplexní plány jako Překladiště – literární dílna s publikacemi a čtením v obou zemích.
Jsem přesvědčená, že i letošní ročník Drážďanské ceny lyriky bude „majákem“ – nejenom obsahově a umělecky, ale i svou inovativní digitální realizací této významné německo-české literární ceny.
Děkuji všem zúčastněným z Německa i Česka za Vaše angažmá, flexibilitu a kreativitu. V tomto smyslu: toi, toi, toi!