Grußwort Annekatrin Klepsch / zdravice Annekatrin KlepschSehr geehrte Mitglieder der Jury des Dresdner Lyrikpreises 2020,
sehr geehrte Autorinnen und Autoren,
sehr geehrte Partner und Unterstützer,
viele Grüße an Frau Ernstberger vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond und das Büro der Elbe-Labe-Region,
verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream,

ich freue mich sehr, Sie zur Verleihung des Dresdner Lyrikpreises 2020 begrüßen zu können.
Besonders begrüßen möchte ich die TeilnehmerInnen und Zuschauerinnen aus unserem Nachbarland Tschechische Republik.
In diesem Jahr findet die Vergabe des deutsch-tschechischen Lyrikpreises wie so viele Veranstaltungen unter besonderen Bedingungen statt. Aber Corona und der 2. Lockdown konnten uns nicht davon abhalten, den Dresdner Lyrikpreis 2020 auszuloben, eine Jury einzuberufen und eine Preisverleihung durchzuführen.
Im Gegenteil, die Organisatorinnen des Lyrikpreises haben aus der Not eine Tugend gemacht, so dass in diesem Jahr deutlich mehr Menschen über das Internet die Beiträge der Finalisten erleben konnten.
Darüber hinaus wird in diesem Jahr erstmals ein Publikumspreis verliehen, gestiftet von der Euro-Region Elbe-Labe, für deren Unterstützung ich Rüdiger Kubsch an dieser Stelle danken möchte.

Für die Organisation des Dresdner Lyrikpreises 2020 möchte ich besonders und stellvertretend für alle Beteiligten der Leiterin des Erich-Kästner-Hauses für Literatur, Frau Andrea O’Brien, sowie Juliane Moschell, Leiterin der Abteilung Kunst und Kultur im Amt für Kultur und Denkmalschutz der Stadt Dresden danken.

Meine Damen und Herren,
die Literatur hat in diesem außergewöhnlichen Jahr 2020 in der Situation einer Pandemie eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Buchhandlungen mussten im Frühjahr schließen und Lesungen konnten und können über viele Wochen nicht stattfinden. Die beiden großen Buchmessen in Leipzig und Frankfurt am Main fanden nur im Radio und im Internet statt.
Für viele Autorinnen und Autoren, die den unmittelbaren Kontakt zum Publikum suchen und von Honoraren leben, ist das eine herausfordernde existenzielle Situation. Für Buchhandlungen und insbesondere für kleine Verlage ist dieses Jahr ebenso existenzbedrohend.

Umso wichtiger war es deshalb für die Kulturverwaltung der Landeshauptstadt Dresden, dass der Dresdner Lyrikpreis auch in diesem Jahr vergeben wird, um ein Zeichen für die Literatur und für die Lyrik zu setzen.
Ich freue mich sehr, dass trotz der besonderen Bedingungen in diesem Jahr zahlreiche Autorinnen und Autoren dem Aufruf des Wettbewerbs zum Lyrikpreis gefolgt sind, insbesondere von unseren tschechischen Nachbarn.
Ich danke allen Autorinnen und Autoren, die den Mut hatten, einen Beitrag für den Lyrikpreis einzureichen.
Sie nehmen uns mit ihren Versen und Gedichten mit auf eine gedankliche Reise, sie lassen uns teilhaben an ihrem Blick auf die Welt, sie lassen uns mitunter schmunzeln oder auch nachdenklich werden.
Lyrik ist insofern eine intellektuelle Form der Intervention und der Entschleunigung in unserer funktionalistischen Welt.
Ich möchte den Mitgliedern der Vorjury sowie der tschechisch-deutschen Hauptjury danken, die die eingereichten Beiträge mit der notwendigen Sorgfalt und Sachkenntnis geprüft und diskutiert hat.
Ich gratuliere allen Lyrikerinnen und Lyrikern, die für die Endauswahl nominiert wurden und freue mich nun auf die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers des Dresdner Lyrikpreises.
Lassen Sie mich schließen mit einem Gedicht des in Dresden geborenen Schriftstellers und Namensgebers des hiesigen Literaturhauses, Erich Kästner, aus dem Jahr 1950:


„An die Maus in der Falle ODER Freiheit und Christentum
Du rennst im Kreis und suchst ein Loch?
Du rennst umsonst! Begreif es doch!
Besinn dich!
Ein einz’ger Ausweg bleibt dir noch:
Geh in dich!“
vážené autorky a vážení autoři,
partneři a podporovatelé,
vážená paní Petro Ernstberger z Česko-německého fondu budoucnosti,
vážený pane Rüdigere Kubschi z Euroregionu Elbe-Labe,
vážené divačky a vážení diváci livestreamu,

jsem potěšena, že Vás všechny mohu uvítat na slavnostním udělení Drážďanské ceny lyriky 2020, zejména účastníky a účastnice ze sousední země, České republiky.
Jako mnoho jiných akcí se i udělení německo-české ceny poezie koná za zvláštních podmínek. Ale ani koronavirus a druhý lockdown nám nemohly zabránit v uspořádání této soutěže.
Naopak, organizátorky ceny za lyriku udělaly z nouze ctnost, takže se letos příspěvky finalistů mohlo vidět přes internet mnohem více lidí než naživo.
Kromě toho se poprvé uděluje Cena publika Euroregionem Elbe-Labe, za jeho podporu děkujeme panu Kubschovi.
Za organizaci Drážďanské ceny lyriky bych chtěla poděkovat zejména a za všechny zúčastněné ředitelce literárního domu Ericha Kästnera, paní Andree O’Brien, jakož i paní Julianě Moschell, vedoucí oddělení umění a kultury v úřadě pro kulturu a ochranu památek města Drážďan.

Dámy a pánové,
v tomto výjimečném roce se dostávalo literatuře v situaci pandemie zvláštní pozornosti. Zavírala se knihkupectví, několik týdnů se nekonala autorská čtení, významné knižní veletrhy v Lipsku a ve Frankfurtu se uskutečnily jen v rozhlase a na internetu.
Pro spoustu autorek a autorů, žijících z přímého kontaktu s publikem a z honorářů, je to výzva, tato situace ohrožuje jejich existenci stejně tak jako existenci knihkupectví a zejména malých nakladatelství.
O to větší význam mělo pro nás letos udělení Drážďanské ceny lyriky. Chtěli bychom jako odbor kultury města Drážďan vytyčit milník pro literaturu a poezii.
Mám radost, že se navzdory zvláštním podmínkám zúčastnilo soutěže velké množství autorek a autorů, zejména z našich českých sousedů.
Děkuji všem, kteří měli odvahu zaslat do soutěže příspěvek. Berou nás svými básněmi s sebou na svou myšlenkovou cestu, podílejí se s námi o svůj pohled na svět, vyvolávají úsměv nebo zamyšlení.
Poezie je intelektuální podobou intervence a zpomalení v našem funkcionalistickém světě.
Chtěla bych poděkovat členům obou česko-německých porot, kteří pečlivě a s odbornou znalostí prozkoumali a prodiskutovali zaslané příspěvky.
Gratuluji všem básníkům a básnířce, kteří byli nominováni do finále soutěže, a těším se nyní na oznámení letošního výherce Drážďanské ceny lyriky.
Ráda bych svou řeč zakončila citátem spisovatele Ericha Kästnera, který je původem z Drážďan a dal jméno zdejšímu literárnímu domu: 


„Myšce v pasti ANEB svoboda a křesťanství
Běžíš v kruhu a hledáš díru?
Běžíš marně! Pochop to!
Uvaž!
Máš jen jedno východisko:
Jdi do sebe!“