Jonáš Hájek
* 1984 in Prag, ist Dichter und Musiker. Bisher veröffentlichte er drei Gedichtsammlungen: Suť (2007), Vlastivěda (2010) und Básně 3 (2013). Er schreibt für Literaturmagazine wie Souvislosti und Host. Zudem ist Hájek als literarischer Übersetzer, Lektor und Moderator tätig.


* 1984 v Praze, je básníkem a hudebníkem. Dosud zveřejnil tři básnické sbírky: Suť (2007), Vlastivěda (2010) a Básně 3 (2013). Píše pro literární časopisy, např. Souvislosti a Host. Kromě toho pracuje jako literární překladatel, lektor a moderátor.

© Vojtěch Havlík