KRISTINA KALLERT

KRISTINA KALLERT, geboren 1962 in Weißenburg, studierte Germanistik und Ostslavistik in Regensburg und St. Petersburg, später Bohemistik an der Masaryk-Universität in Brno. Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören u. a. Josef Jungmann, Božena Němcová, Julius Zeyer, Jiří Langer, Jiří Karásek ze Lvovic, Vincenc Kramář und aus jüngerer Zeit Martin Ryšavý. Im Herbst 2016 wird Vladislav Vančuras „Pole orná a valečná“ in ihrer Übersetzung erscheinen. Kallert war Stipendiatin des LCB (Berlin), des IWM (Wien) und des Freistaats Bayern, außerdem Translator-in-Residence in Tübingen; in Leipzig, Tübingen, Znojmo und Prag hat sie mehrfach Übersetzer-Werkstätten geleitet. Seit 2005 ist sie Teilzeit-Lektorin für Tschechisch am Institut für Slavistik der Universität Regensburg.

KRISTINA KALLERT, narozena 1962 ve Weißenburgu, studovala germanistiku a východní slavistiku v Řezně a Petrohradě, později bohemistiku na Masarykově univerzitě v Brně. K autorům, které překládala, patří mimo jiné Josef Jungmann, Božena Němcová, Julius Zeyer, Jiří Langer, Jiří Karásek ze Lvovic, Vincenc Kramář a z novější doby Martin Ryšavý. Na podzim roku 2016 vyjde její překlad románu Pole orná a válečná od Vladislava Vančury. Kristina Kallert získala stipendia od LCB (Berlín), IWM (Vídeň) a od svobodného Státu Bavorsko; byla pozvána do Tubinek jako translator-in-residence. V Tubinkách, Lipsku, Znojmě a Praze vedla řadu překladatelských dílen. Od roku 2005 pracuje na částečný pracovní úvazek jako lektorka češtiny pro Ústav slavistiky univerzity v Řezně.