Věra Koubová

* 1953 in Klobouky bei Brünn. Studium der Übersetzung an der Karlsuniversität. Literaturübersetzung von Werken deutschsprachiger Philosophie und Dichtung, namentlich von Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Franz Wurm, Richard Pietraß, Peter Handke. Wohnsitz Prag.


* 1953 v Kloboukách u Brna. Vystudovala překladatelství na filosofické fakultě Univerzity Karlovy a věnuje se literárnímu překladu německých filosofických a básnických děl, zejména od Friedricha Nietzscheho, Franze Kafky, Franze Wurma, Richarda Pietraße, Petera Handka. Žije v Praze.

© privat