JANA KRÖTZSCH

© Thomas Schlorke

JANA KRÖTZSCH studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin Bibliothekswissenschaft, Bohemistik und Russistik mit Studienaufenthalten in Moskau und Prag. Nach verschiedenen Tätigkeiten und Lebensstationen lebt sie als Übersetzerin, Dolmetscherin und weltliche Trauerrednerin in Dresden. Sie übersetzt Gedichte, wie etwa Radek Fridrichs Gedicht­band „Nebožky/Selige“ (2011), Theaterstücke für das Westböhmische Theater in Cheb, bei welchem sie zuletzt bei Zdeněk Šmíds: „Brandzeichen“ (2015) mitwirkte, philosophische Beiträge und einen Roman von Martin Fibiger.

JANA KRÖTZSCH vystudovala knihovnictví, bohemistiku a rusistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně a na Karlově univerzitě v Praze. Po různých činnostech a životních obdobích žije nyní jako překladatelka, tlumočnice a smuteční řečnice v Drážďanech. Překládá básně (v roce 2011 vyšla česko-německá sbírka Radka Fridricha „Nebožky/Selige“ s jejími překlady), divadelní hry pro Západočeské divadlo v Chebu (naposledy Zdeněk Šmíd: „Cejch“, dvojjazyčné představení v létě 2015), filozofické články i román Martina Fibigera.

© Petra Šimková

MARTIN ŠIMEK, geboren 1975 in Plzeň, studierte tschechische Sprache und Geschichte und arbeitet als Lehrer. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied des literarischen Ason-Klubs der Stadtbibliothek Plzeň, wo er dichterische und publizistische Erfahrungen sammeln und erfolgreich an Literaturwettbewerben teilnehmen konnte. Seit dem Jahr 2000 ist er Mitglied des Westböhmischen Schriftstellerzentrums. Er schreibt vor allem von Lyrik (bislang erschienen 4 Gedichtbände), gelegentlich illustriert er Bücher und schreibt historische Texte. Šimek lässt sich von der klassischen asiatischen Poesie inspirieren, vor allem ihrer Fähigkeit, mit wenigen Worten den flüchtigen Zauber des Augenblicks zu erfassen. Weitere Vorbilder sind die Dichter Jan Zahradníček und Jan Skácel sowie Rainer Maria Rilke. Sein Interesse gilt neben der Literatur der Geschichte und der bildenden Kunst.

MARTIN ŠIMEK, narozen 1975 v Plzni, studoval český jazyk a dějepis a pracuje jako učitel. Od 16 let je členem literárního Ason-klubu při Knihovně města Plzně, kde získal základní zkušenosti s aktivní básnickou tvorbou a publikační činností a dosáhl prvních úspěchů v literárních soutěžích. V roce 2000 byl přijat do Střediska západočeských spisovatelů. Jádrem jeho tvorby je lyrika psaná vázaným veršem, příležitostně se věnuje i knižní ilustraci a populárně historickým textům. Doposud vydal čtyři sbírky poezie. Od studijních let ho velmi inspiruje zejména klasická asijská poezie, která je mu vzorem zejména ve schopnosti zachytit nemnoha slovy prchavé kouzlo okamžiku. Z českých básníků jsou mu nejbližší Jan Zahradníček a Jan Skácel, z básníků německých Rainer Maria Rilke. Kromě literatury patří mezi jeho celoživotní zájmy historie a výtvarné umění.