© Privat

Jana Krötzsch

* 1968 in Rochlitz, Übersetzerin, Dolmetscherin und Trauerrednerin. Krötzsch übersetzt zeitgenössische tschechische Lyrik ins Deutsche: Zuletzt erschien, von ihr übertragen, Krah Krah des tschechischen Dichters Radek Fridrich, nachdem zuvor schon ihre Übersetzung des zweisprachigen Gedichtbandes Nebožky/Selige desselben Schriftstellers publiziert wurde. Von Krötzsch übersetzte Gedichte wurden auch in den Literaturzeitschriften SIGNUM und Ostragehege veröffentlicht.


* 1968 v Rochlitz, překladatelka, tlumočnice a smuteční řečník. Jana Krötzsch překládá současnou českou poezii do němčiny. Naposledy v jejím překladu vyšla sbírka Krooa krooa českého básníka Radka Fridricha, dříve se již jako překladatelka podílela na česko-německé knize Nebožky/Selige od téhož autora. Básnické překlady Jany Krötzsch vyšly mimo jiné v literárních časopisech SIGNUM a Ostragehege.