© Privat

Radek Malý

* 1977 in Olomouc, Schriftsteller, Übersetzer und Literaturwissenschaftler. Malý schreibt vor allem lyrische Texte und Kinderbücher, doch auch Dramen gehören zu seinem literarischen Schaffen. Seine Texte sind in verschiedenen Anthologien erschienen. Als Übersetzer hat Malý unter anderem Gedichte von Erich Kästner, Georg Trakl und Paul Celan sowie Goethes Faust ins Tschechische übertragen. Darüber hinaus unterrichtet er an der Palacký-Universität in Olomouc.


* 1977 v Olomouci, spisovatel, překladatel a literární vědec. Malý píše především básně a knihy pro děti, věnoval se ale i dramatu. Jeho texty vyšly v nejrůznějších antologiích. Jako překladatel zprostředkoval českému čtenáři básně Ericha Kästnera, Georga Trakla a Paula Celana, ale i Goethova Fausta. Malý vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci.