© 

Marie Iljašenko

*1983 in Kiew, lebt seit 1992 in der Tschechischen Republik. Ihr erster Gedichtband Osip míří na jih erschien 2015. Im selben Jahr war Marie Iljašenko auch für den Dresdner Lyrikpreis nominiert. Ihre Gedichte erschienen in der Anthologie Nejlepší české básně der Jahre 2013, 2014 und 2017. Gelegentlich schreibt sie auch Kurzgeschichten, Essays und Kolumnen. Sie ist als Übersetzerin aktiv und arbeitet als Lektorin für den Verlag Slovart. Sie lebt in Prag.


*1983 v Kyjevě, básnířka a překladatelka, od roku 1992 žije v České republice. Její první básnická sbírka Osip míří na jih vyšla v roce 2015. V témže roce byla Marie Iljašenko také nominována na Drážďanskou cenu za poezii. Její básně vyšly v antologii Nejlepší české básně z let 2013, 2014 a 2017. Příležitostně píše také povídky, eseje a sloupky. Působí jako překladatelka a pracuje jako redaktorka v nakladatelství Slovart. Žije v Praze.