© Privat

Milan Šedivý

*1977 in Teplice, studierte Lehramt an der Universität für Wissenschaft und Technik in Pilsen, wo er Mitglied des Literaturklubs Ason war. Er hat Gedichte in überregionalen Zeitungen (MFD, Salon Práva), Literaturzeitschriften, im Radio und auf U-Bahn-Tafeln veröffentlicht. Seine Werke wurden in zwei Almanachen veröffentlicht: Máj (Mai), die Anthologie Od břehů k horám či Údolí neklidu (Von den Ufern zu den Bergen oder Tal der Unruhen), die Anthologie der neuen tschechischen Literatur, die Anthologie der tschechischen Lyrik und zuletzt die Nejlepší české básně (Beste Tschechische Gedichte 2012 und 2013). Übersetzungen ins Italienische. Er lebt in Prag.


*1977 v Teplicích, vystudoval učitelství na ZČU v Plzni, kde byl členem literárního klubu Ason. Básně publikoval v celostátních denících (MFD, Salon Práva), literárních časopisech, rozhlase nebo ve vozech metra. Z jeho tvorby vznikly příspěvky pro dva almanachy: Máj, antologie Od břehů k horám a Údolí neklidu, antologii současné české literatury a antologii české poezie, nejnověji pro ročenky Nejlepší české básně (ročníky 2012 a 2013). Jeho básně byly přeloženy do italštiny. Žije v Praze.