© Šimon Pikou

Pavel Novotný

* 1976 in Liberec, Germanist, Dichter und Übersetzer. An der Technischen Universität Liberec leitet Novotný den Lehrstuhl für deutsche Sprache und forscht an literarischen Collagen und Montagen. Außerdem übersetzt er Texte deutscher Autoren, darunter Hans Magnus Enzensberger und Thomas Bernhard, ins Tschechische. Novotný hat darüber hinaus auch eigene Gedichte und Prosatexte veröffentlicht und schreibt Radiokompositionen.


* 1976 v Liberci, germanista, překladatel a básník. Na Technické univerzitě v Liberci vede Katedru německého jazyka a odborně se zabývá literární koláží a montáží. Kromě toho překládá německojazyčné autory jako např. Hanse Magnuse Enzensbergera či Thomase Bernharda do češtiny. Novotný publikuje také své vlastní básně a prózy a tvoří radiofonní kompozice.