PAVEL NOVOTNÝ

PAVEL NOVOTNÝ, geboren 1976 in Liberec, ist Leiter des Lehrstuhls für deutsche Sprache an der dortigen TU. Als Literaturwissenschaftler befasst er sich mit dem Thema der literarischen Montage und Collage, weiter auch mit den Möglichkeiten der auditiven und radiophonischen Poesie. Darüber hinaus dichtet er, übersetzt Autoren wie H.M. Enzensberger, G. Rühm oder Texte der Wiener Gruppe ins Tschechische und realisiert Radiokompositionen. Seine Komposition „Vesmír“ (Weltall) wurde 2010 mit dem „Prix Bohemia Radio“ ausgezeichnet. Er veröffentlichte mehrere Gedichtsammlungen und Textzyklen, eine Auswahl wird derzeit ins Deutsche übertragen. Seit 2007 arbeitet Novotný an seinem vielschichtigen Projekt „Tramvestie“, das eine Straßenbahnfahrt multiperspektivisch darstellt.

PAVEL NOVOTNÝ se narodil v roce 1976 v Liberci, kde dnes působí jako vedoucí Katedry německého jazyka při TUL. Jako literární vědec se zabývá tématem literární koláže a montáže, dále také možnostmi auditivní a radiofonické poezie. Kromě toho píše básně, překládá do češtiny autory jako H. M. Enzensberger nebo G. Rühm, též texty Wiener Gruppe; vytváří radiofonické kompozice, jeho kompozice „Vesmír“ získala národní cenu „Prix Bohemia Radio“. Je autorem několika básnických sbírek a textových cyklů, jeho texty jsou příležitostně překládány do německého jazyka. Od roku 2007 Novotný pracuje na mnohovrstevnatém tvůrčím projektu Tramvestie, který se věnuje multiperspektivnímu zpracování tramvajové jízdy.