© Städtische Museen Dresden

Paul-Henri Campbell

*1982 in Boston (USA). Studium der katholischen Theologie und der klassischen Philologie (Griechisch) in Frankfurt am Main sowie an der National University of Ireland, Maynooth. Zuletzt erschienen sind ein Interviewband zu Tattoos und Religion Die bunten Kathedralen des Selbst (2019) und sein neuer Gedichtband innere organe (2022). Er lebt in Unterfranken und Wien.


*1982 v Bostonu. Studoval katolickou teologii a klasickou filologii (řečtinu) ve Frankfurtu nad Mohanem a na National University of Ireland v Maynoothu. Jeho nejnovějšími publikacemi jsou sborník rozhovorů o tetování a náboženství Die bunten Kathedralen des Selbst (Barevné katedrály sebe sama, 2019) a nová básnická sbírka innere organe (Vnitřní orgány, 2022). Žije v Dolních Frankách a ve Vídni.