Simona Racková

© Simona Racková

SIMONA RACKOVÁ, geboren 1976, ist Dichterin, Redakteurin, Herausgeberin und, unter ihrem vollen Namen Simona Martínková Racková, auch Literaturkritikerin. Sie studierte tschechische Sprache und Literatur an der Prager Karls-Universität und leitet seit 2003 die Rezensionsrubrik der Literaturzeitschrift Tvar. Als Herausgeberin zeichnete sie für das Jahrbuch „Die 100 besten tschechischen Gedichte 2012“ und die zweiteilige „Anthologie der tschechischen Lyrik“ (2007/2009) verantwortlich. 2007 debütierte sie mit dem Band „Freundinnen“, 2009 erschien eine bibliophile Ausgabe mit Gedichten über Venedig und Linolschnitten von Pavel Piekar. 2015 veröffentlichte sie den Gedichtband „Tänze“. Ihre Gedichte erschienen in verschiedenen Zeitschriften und im Internet, wurden ins Englische, Portugiesische, Italienische, Serbische und nun auch ins Deutsche übersetzt.

SIMONA RACKOVÁ, narozena 1976, je básnířka, redaktorka, editorka a pod svým celým jménem Simona Martínková Racková i literární kritička. Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK, od roku 2013 vede recenzní rubriku literárního časopisu Tvar. Byla editorkou ročenky „Sto nejlepších českých básní 2012“ či dvoudílné „Antologie české poezie“ (2007 a 2009). V roce 2007 debutovala sbírkou „Přítelkyně“, roku 2009 jí vyšel soubor dvanácti básní o Benátkách „Město, které není“, bibliofilie s linoryty Pavla Piekara. V říjnu 2015 vydala sbírku „Tance“ (nakl. Dauphin). Básně publikovala v řadě časopisů (Hostu, Tvar, Respekt…) a na internetu; její poezie byla přeložena do angličtiny, portugalštiny, italštiny, srbštiny a nyní i němčiny.