.

Radek Štĕpánek

*1986 in Prachatice. Er arbeitet für das Verlagshaus Host und veröffentlichte die Gedichtsammlungen Soudný potok (2010), Krajky Pagu (2013), Rám pro pavoučí síť (2016) und Hic sunt Homines (2018). Seine Sammlung Přeletět moře nad Bezdreví (2012) und die Langgedichte Eroze (2018) und Tání (2019) wurden als Bibliophilie unter der Betreuung von Aleš Kauer im Verlag Adolescent veröffentlicht. Gemeinsam mit Vojtěch Kučera organisiert er seit 2011 Dichtertreffen in Netolice und auf der Burg Kratochvíle mit dem Titel Danke für Ihre Gedichte!. Er lebt in Telč.


*1986 v Prachaticích. Pracuje v nakladatelství Host. Vydal sbírky básní Soudný potok (2010), Krajky Pagu (2013), Rám pro pavoučí síť (2016) a Hic sunt Homines (2018). V péči Aleše Kauera v nakladatelství Adolescent mu jako bibliofilie vyšla sbírka Přeletět moře nad Bezdreví (2012) a dlouhé básně Eroze (2018) a Tání (2019). Spolu s Vojtěchem Kučerou pořádá od roku 2011 v Netolicích a na zámku Kratochvíle setkání básníků Děkujeme za Vaše básně!. Žije v Telči.