Statement Ondřej Krystyník / proslov Ondřeje Krystyníka

 

Hezké poledne,


Mám radost, že se dnešní události můžu účastnit coby vítěz ceny publika. Rozhodně chci vyjádřit své uznání všem ostatním soutěžícím za jejich příspěvky, zvláště pak Johannesi Kochovi a Atrinu Matuštíkovi, jejichž vklady považuji za nejzajímavější.

Děkuji své milé Janele z Liků, která mi neocenitelně pomohla jak s tvorbou příspěvku, tak s oslovováním publika; a srdečně děkuji všem, kdo pro mne hlasovali. Děkuji své rodině a přátelům za podporu. Zvláštní poděkování pak patří zaměstnancům nočního provozu brněnské pobočky České pošty, díky nimž jsem své básně mohl tři minuty před uzávěrkou do Drážďan odeslat.

Nepovažuji za moudré básnířky a básníky řadit do žebříčků jako závodní koně, ať už je měřícím klíčem popularita či teorií určené parametry. Mám ovšem radost, že v době karantény a z ní plynoucí kulturní deprivace bylo možné pomocí online hlasování přinést poezii publiku v Německu i České republice. 
Guten Tag, 


es freut mich, dass ich dieses Ereignis heute als Preisträger des Publikumspreises erleben darf. Ich möchte zuallererst allen anderen Wettbewerbern meine Wertschätzung ausdrücken, insbesondere Johannes Koch und Atrin Matuštík, deren Beiträge ich für die interessantesten halte.

Ich danke meiner lieben Janele z Liků, die mir unschätzbar bei der Arbeit sowohl an meinem Beitrag als auch bei der Ansprache des Publikums geholfen hat; und ich danke ganz herzlich allen, die für mich gestimmt haben. Ich danke meiner Familie und meinen Freunden für ihre Unterstützung. Ein besonderer Dank gebührt den Angestellten des Nachtbetriebes der Brünner Filiale der Tschechischen Post, die dafür sorgten, dass ich noch drei Minuten vor Einsendeschluss meine Gedichte nach Dresden senden konnte.

Ich halte es nicht für weise, Dichterinnen und Dichter wie Rennpferde in eine Rangliste einzuordnen, ob nun der Maßstab die Popularität oder theoretisch definierte Parameter sind. Aber es hat mich natürlich gefreut, dass es durch die Online-Abstimmung möglich war, in der Zeit der Quarantäne und der daraus folgenden kulturellen Deprivation dem Publikum in Deutschland und der Tschechischen Republik Gedichte nahezubringen.