© 

Susanne Krause

*1982, Diplomingenieurin für Architektur, ist Stadträtin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Dresdner Stadtrat und Parlamentarische Beraterin im Sächsischen Landtag.


*1982, vystudovaná inženýrka architektury, je městská radní za parlamentní frakci Bündnis 90/Die Grünen v drážďanské městské radě a parlamentní poradkyně v Saském zemském sněmu.