© Ondřej Lipár

Wanda Heinrichová

*1968 in Žilina, ist Dichterin, Übersetzerin, Herausgeberin und Literaturkritikerin. Sie veröffentlichte den Gedichtband Nalomenou (Literární salon, 2011), ihr zweiter Band Jehla sestupuje erschien bei fra (2018). Ihre Gedichte wurden ins Englische, Französische, Italienische und Deutsche übersetzt. Heinrichová übersetzt deutsche Literatur, insbesondere Gedichte und Essays.*1968 v Žilině, básnířka, překladatelka, redaktorka a literární kritička. Vydala básnickou sbírku Nalomenou (nakladatelství Literární salon, 2011), druhá sbírka Jehla sestupuje jí vyšla v nakladatelství fra (2018). Její básně byly přeloženy do angličtiny, francouzštiny, italštiny a němčiny. Heinrichová překládá německou literaturu, především poezii a eseje.