Der 14. Lyrikpreis geht an Pavel Novotný!
Publikumspreisträger ist Paul-Henri Campbell. Wir gratulieren herzlich und bedanken uns bei allen Beteiligten – Autor:innen, Übersetzer:innen, Juror:innen und Organisator:innen sowie Partnern und Förderern.14. Cenu za poezii získává Pavel Novotný.
Nositel Ceny publika je Paul-Henri Campbell. Srdečnĕ blahopřejeme a dĕkujeme všem zúčastnĕným autorům a autorkám, překladetelům a překladetelkám, porotĕ a pořadatelům a ovšem i partnerům a podporovatelům.